Selecteer de taal

Militaire- en civiele publiciteit

 Auteur: Rinus Baaijen, Kap bd Lua

Militaire- en civiele publiciteit

Zowel intern in het leger als in de openbare media is er veel gediscussieerd en geschreven over zaken het leger betreffende. Dit gold zeker voor de luchtdoelartillerie omdat vanaf het verschijnen van de eerste ballonnen en vliegtuigen begin vorige eeuw de luchtdoelartillerie een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt. Binnen het ministerie van Defensie probeerde men antwoorden op de vragen te krijgen hoe men het luchtgevaar moest bestrijden. De regering wilde aanvankelijk de hand op de knip houden. Gevolg was een stroom van besprekingen, discussies en brieven tussen de regering en het ministerie van Defensie. Het Nederlands luchtruim was een speelbal tussen de oorlogvoerende landen van Engeland en Duitsland. Onze neutraliteit werd steeds op de proef gesteld met schendingen door overvliegende 'onbekende' vliegtuigen. 

Stafberichten: Deze rubriek geeft een chronologisch overzicht van het berichtenverkeer op het hoogste nivo van Defensie en de minister van Oorlog. Het geeft een goed beeld van de problemen die de Landmachtstaf onderging bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Hoewel Nederland neutraal was werd het luchtruim zowel door geallieerden als door Duitse vliegtuigen regelmatig geschonden. Koortsachtig werd gekeken hoe men met de toen beschikbare middellen op luchtdoelen kon schieten. Een belangrijke rol was toen wegggelegd voor de Lnt Maas. Hij was van de vestingartillerie maar kreeg de opdracht uit te vinden hoe men met geweren, mitrailleurs, veld- en vestingkanonnen effectief op luchtdoelen kon schieten. De Stafberichten van 1914 t/m 1918 geven daar een goed beeld van. Naarmate de tijd richting 1940 ging werd de noodzaak om met name de luchtverdediging te organiseren en uit te breiden steeds urgenter.

Om naar het fotoalbum te gaan: Klik hier . . .

Noot: Een groot aantal documenten is door 'oudheid' slecht te lezen en sommige handgeschreven documenten moeilijk te lezen. Hulpmiddel is om de afbeeldingen groter te maken.

Krantenartikelen: Ook in de civiele media werd veel over het leger geschreven. In diverse artikelen werden de burgers bij de ontwikkelingen van het leger betrokken en ook bedrijven werden qua luchtbescherming ingeschakeld. Vooral de periode 1934 t/m 1940 laat een interessant beeld zien wat er zich in de maatschappij afspeelde op het gebied van luchtbescherming, uitbreiding van het leger en gebeurtenissen in het leger.

De rubriek krantenartikelen: wegens te weinig diskruimte is dit album tijdelijk verwijderd.

Om een beeld te krijgen van de inhoud van de berichten per jaar dient men eerst op het betreffende albumplaatje klikken of de muis op het albumplaatje te zetten. (index)