Selecteer de taal

OPLEIDINGEN NIKE

 Auteur: Ronald Dorenbos, LKol bd, KLu

De opleidingen voor het personeel dat de eerste lichting personeel voor 1 en 2GGW ging vormen vond plaats bij de US Army Air Defense School (USAADS) in Fort Bliss (El Paso), Texas, USA. Technisch personeel kreeg de opleiding bij het US Army Ordnance Guided Missile School (OGMS) te Redstone Arsenal in Huntsville, Alabama, USA. Na de formatie van 1 respectievelijk 2GGW werden de navolgende lichtingen intern de luchtmacht opgeleid, met uitzondering van technisch personeel dat de opleidingen in Huntsville bleef volgen. Medio 1960 werd het C-squadron van 1GGW aangewezen de opleidingen voor vuurleidings- en lanceringspersoneel te verzorgen vanuit de Damloup Kaserne te Rheine, daarbij gebruik makend van de apparatuur van het op Rheine gestationeerde D-squadron. Deze situatie was verre van ideaal, daarom werd de opleidingstaak in oktober 1964 overgeheveld naar de Luchtmacht Elektronische en Technische School (LETS) te Schaarsbergen. Tot de uitfasering van de NIKE bleven de operationele opleidingen daar gesitueerd. Het 'schooltje' op de LETS beschikte echter niet over operationele apparatuur. Daarom bestond de opleiding hier vooral uit theorie.

Na de theoretische opleiding werd de cursist gedetacheerd bij één van de operationele squadrons in Duitsland en begon daar aan zijn OTT. Onder leiding van de aan hem toegewezen OTT-leermeester voerde de cursist allerlei werkzaamheden uit die hij uiteindelijk zelfstandig moest beheersen. Van zijn voortgang werd nauwkeurig verslag gedaan in zijn OTT-takenboek. Een OTT-toezichthouder was verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van de opleiding. Als de OTT-leermeester van mening was dat de cursist voldoende was gevorderd deed de cursist een praktisch examen, vaak onder het oog van externe deskundigen zoals die van het onderdeels-Operational Readiness Evaluation (ORE) team. Bij goed gevolg was de cursist geslaagd en werd bij een squadron geplaatst. Binnen zijn squadron volgden additionele trainingen en opleidingen, bij voorbeeld voor de neventaken.

Lanceerpersoneel bij instructie op de LETS (foto: NIMH)
Lanceerpersoneel bij instructie op de LETS (foto: NIMH)

Bronnen:

  • R. Nederlof: Blazing Skies (2002), Sectie Luchtmachthistorie/Sdu,  ISBN 90 12 09678 2
  • Q. van der Vegt: Take-off (2013), Nederlands Instituut voor Militaire Historie/Boom, ISBN 9789461055705
  • E. van Loo, S. Maaskant, D. Starink en Q. van der Vegt: Verenigd op de grond, daadkrachtig in de lucht (2017), Nederlands Instituut voor Militaire Historie/Boom, ISBN 9789089537027
 

 

Rinus Baaijen