Selecteer de taal

SCHIETTERREINEN (KL/KLu)

Auteur: Rinus Baaijen, Kap bd Lua

In deze rubriek staan verschillende foto's van schietterreinen die door eenheden van de grondgebondenluchtverdediging in gebruik zijn geweest.

Geschiedenis

Na de Tweede Wereldoorlog begon Nederland met het uitbreiden van de krijgsmacht. Dit was nodig vanwege de Sovjetdreiging in Europa. Ook werd de luchtdoelartillerie fors uitgebreid. Het luchtverdedigingsconcept was destijds zo dat Nederland volledig op eigen grondgebied verdedigd moest worden tegen luchtaanvallen. Hiervoor was veel materieel en personeel nodig, en navenant veel opleidingscapaciteit en oefenterreinen. In tegenstelling tot andere wapens had de Luchtdoelartillerie nog geen eigen schietkamp. De infanterie had al sinds 1899 een eigen Infanterieschietkamp in de Harskamp, de cavalerie kreeg de beschikking over het Cavalerieschietkamp op Vlieland en de artillerie had het Artillerieschietkamp in Oldebroek.[1]

Sinds 1925 werd er al geoefend bij Fort Kijkduin met zware luchtdoelartillerie, maar voor de rest was men aangewezen op een schietterrein in Duitsland. Vanaf 1 mei 1951 kwam er uitbreiding met de oprichting van het Luchtdoelartillerieschietkamp. In de jaren die volgden kreeg men de beschikking over drie extra terreinen en eigen legering.[2]

In de jaren 60 veranderde het luchtverdedigingsconcept met de komst van geleide wapens. Deze werden gestationeerd in Duitsland, waar zij tezamen met tank- en infanterie-eenheden de aan Nederlandse toegewezen sector in de Noord-Duitse laagvlakte bewaakten. Er was daardoor minder luchtdoelartillerie nodig om in eigen land strategische objecten te verdedigen. De zware luchtdoelartillerie werd afgeschaft en de lichte luchtdoelartillerie gemoderniseerd en ingekrompen tot 6 afdelingen. Het gevolg hiervan was dat de schietterreinen Groote Keeten en Kijkduin niet meer nodig waren en werden afgestoten.

Eind jaren 70 kreeg de Koninklijke Luchtmacht de beschikking over eigen kanonnen en radarsystemen ter verdediging van de Nederlandse vliegvelden, en werd medegebruiker van het schietkamp. Bij de landmacht werd de PRTL ingevoerd. Dit gaf weer een impuls aan het gebruik van het schietkamp. Dit hield stand tot eind jaren 90.

Als gevolg van de defensienota 2000 werd de luchtdoelartillerie gereorganiseerd. De resterende kanonsystemen (Flycatcher/40L70 en Cheetah PRTL) werden afgestoten. Tegelijkertijd werd er een modernisering aangekondigd, wat de aanschaf betekende van raketsystemen. Hiermee kon echter niet geoefend worden op het Luask, omdat door de grote dracht de lucht- en scheepvaart te veel hinder zouden ondervinden. Dit leidde tot sluiting van het schietkamp op 1 januari 2005.

Er wordt nu gebruik gemaakt van schietterreinen in het buitenland zoals in Oksbøl (Denemarken), Todendorf (Duitsland) en op Kreta.

Bron: Wikepedia 

Om naar het hoofdalbum te gaan: Klik hier . . .

I

EVENEMENTEN

Auteur: Rinus Baaijen, Kap bd Lua

Deze rubriek geeft  u een beeld van diverse evenementen die plaats hebben gevonden binnen de grondgebondenluchtverdediging.

De evenementen zijn onderverdeeld in 3 groepen t.w.:

  Evenementen Lua gerelateerd : Klik hier . . .
  Evenementen GGW gerelateerd : Klik hier . . .
  Evenementen algemeen : Klik hier . . .

Door te klikken op klik hier komt u in een nieuw venster. Deze pagina blijft actief zodat u eenvoudig terug kunt.


 

Werk in uitvoering

De site 'Grondgebondenluchtverdediging.nl' is momenteel in onderhoud.
De oorspronkelijke data wordt geleidelijk weer teruggezet, maar dat vereist wat geduld.
De 'Gallery' of het fotoalbum is nog steeds bereikbaar via deze link: gallery
 
The site 'Groundbasedairdefence' is currently under maintenance.
The original data will be restored gradually, but that requires some patience.
The 'Gallery' or the photo album is still accessible through this link: gallery
 
Excuses voor het ongemak

Het voormalig Regiment Kustartillerie, waarvan de traditie wordt bewaard door het Korps Luchtdoelartillerie werd op 26 mei 1922 geformeerd uit eenheden van het 4 Regiment Vestingartillerie en uit het hieruit op 1 april 1893 voortgekomen korps Pantserfortartillerie.

Voor de geschiedenis, de bewapening, de locaties de techniek en taktiek kunt u het fotoalbum raadplegen.

Om naar het fotoalbum te gaan, klik hier . . . 

BEGRAAFPLAATSEN &

EREVELDEN

Auteur: Rinus Baaijen, Kap bd Lua

Veel gesneuvelden van de Grondgebondenluchtverdediging liggen begraven op diverse begraafplaatsen in Nederland maar ook daarbuiten.

De begraafplaatsen staan in alfabetische volgorde in de Gallery.
Als u een bepaalde begraafplaats zoekt kunt u de naam of de plaats rechtsboven in het zoekvenster van de Gallery intikken.
U krijgt dan alle foto's van uw zoekterm te zien.
Om naar het fotoalbum te gaan: klik hier . . .
Hier wordt nog aan gewerkt!
 
Begraafplaatsen Nederland  
  Amsterdam, Nieuw Ooster
  Amsterdam, Zorgvlied
  Apeldoorn, Soerenseweg
  Bloemendaal
  Den Haag, Kerkhoflaan
  Den Haag, Oud eik en Duinen
  Elst, Valburgseweg  
  Gouda, IJselhof  
  Haarlem, Begraafplaats Kleverlaan  
  Haarlem, Begraafplaast St. Bavo  
  Rhenen, Grebbeberg, Ereveld  
Begraafplaatsen elders    
     

Werk in uitvoering

De site 'Grondgebondenluchtverdediging.nl' is momenteel in onderhoud.
De 'Gallery' of fotoalbum is nog steeds bereikbaar via deze link: gallery
 
Excuses voor het ongemak
 

GRONDGEBONDEN

LUCHTVERDEDIGING

 Auteur: Rinus Baaijen, Kap bd Lua

De site 'Grondgebondenluchtverdediging' is een site die dient als informatiecentrum en 'spoorboekje' voor alles wat met de grondgebondenluchtverdediging te maken heeft of heeft gehad met daaraan gekoppeld een fotogallery met gescande tekstfiles en een grote hoeveelheid foto's.
 
Meer dan 24.000 foto's en informatie en per jaar enkele miljoenen bekeken pagina's) 
 (Door een mislukte migratie en software crash (bij de provider) zijn 15000 foto's verloren gegaan! Het opnieuw aanvullen zal enige tijd vergen.)
1915 Het begin 
 
Zo gaat het nu

Doel van de site is om alle facetten die betrekking hebben, of hebben gehad op de grondgebondenluchtverdediging, zo uitgebreid mogelijk weer te geven. Het gaat hierbij niet alleen om het materieel van deze eenheden, maar ook het personeel, de infra, de organisatie, de technische en tactische achtergronden, de operationele inzet en de belangrijke evenementen die hebben plaatsgevonden, kortom alles wat direct betrekking heeft of had op de grondgebondenluchtverdediging.

Veel van het materieel dat u op de foto's ziet kunt u daadwerkelijk bekijken als u een bezoek brengt aan de Historische Collectie Grondgebondenluchtverdediging. (www.hcglvd.nl ) De toegang en het parkeren is gratis. U kunt de collectie individueel of met een groep bezoeken waarbij u ook gebruik kunt maken van een rondleider die u alle informatie over de te bezichtigen objecten kan geven. Ook voor de jeugd zijn er voldoende zaken te zien waar ze wat van kunnen leren.