Geschiedenis van het ontstaan van de HVLUA, de Traditiekamer GGW en de HCGLVD
 
GESCHIEDENIS HVLUA
 
Voor het ontstaan van de Historische Verzameling Luchtdoelartilleriematerieel (HVLUA) waren twee aanleidingen:
 
1. De Stichting Artillerieverzameling Oldebroek (Tegenwoordig het Nederlands Artillerie Museum (NAM) had een surplus aan Luchtdoelartillerie materieel wat zij in de destijds beschikbare ruimten niet onder konden brengen. Dit materieel werd gestald in een loods op het terrein van de Luchtdoelartillerieschool in Ede.
2. De plannen om het 35-jarig bestaan van de Luchtdoelartillerieschool te vieren met een grote reünie vormde een welkome aanleiding om dit materieel ten toon te stellen.
 
Na overleg met de Wapentraditieraad en de Stichting Artillerieverzameling Oldebroek werd hiervoor toestemming verleend, met dien verstande dat deze expositie tijdelijk zou zijn. Zodra er ruimte beschikbaar zou zijn in Oldebroek moest het materieel terug. Ook moest het materieel onder dak worden gebracht. Ruimte werd in Ede gevonden in gebouw 42 (de loods van de Frisokazerne); overigens was de afspraak dat de opleiding op het Stinger wapensysteem en andere activiteiten niet gestoord zouden worden. 
Er werd een aantal vrijwilligers gevonden om de ruimte aan het doel aan te passen.
Op 29 juli 1985 kon de expositie officieel worden geopend. Al direct trok de expositie veel belangstelling en oogstte algemene waardering. 
Zoals zo vaak trad, na deze aanvankelijke euforie een zeker verval in en begon de verzameling langzaam te verpieteren.
Tijdens een bijeenkomst van de personeelsvereniging werd het plan geopperd om de verzameling nieuw leven in te blazen. Een negental vrijwilligers zette hun schouders hieronder en in relatief korte tijd werd de verzameling met materieel aangevuld, er werden bijbehorende foto’s en teksten gemaakt, enzovoort.
Zo werd de verzameling in een bijna geheel nieuw jasje gestoken, de Dependance Historisch Luchtdoelartillerie Materieel van de Stichting Artillerie Verzameling Oldebroek was geboren. Bij het eerste bezoek van de Traditie Commissie Krijgsmacht kreeg de verzameling op enkele onderschikte punten na zeer veel waardering van de Traditie Commissie.
 
De verzameling werd op 1 september 2007 gesloten en gereedgemaakt voor verhuizing naar Luchtmachtbasis De Peel. Deze verhuizing werd in een aantal slagen uitgevoerd en in september 2008 voltooid.
 
GESCHIEDENIS TRADITIEKAMER GROEPEN GELEIDE WAPENS (GGW)
 
De traditie kamer werd na de komst van de Geleide Wapen Groepen op de voormalige Vliegbasis de Peel (1994) gevestigd in het gebouw van de oude watertoren en is opgezet om de Geleide Wapen geschiedenis niet verloren te laten gaan. 
Vrijwilligers om het geheel in stand te houden waren echter moeilijk te vinden, gelukkig was er altijd wel iemand die de moeite nam om deze klus te klaren.
De verzameling vindt zijn oorsprong in de jaren zestig. Grote objecten stonden (en staan nog steeds) op verschillende locaties opgesteld binnen de hekken van Luchtmachtbasis De Peel. In de watertoren waren de kleinere objecten tentoongesteld alsmede de geschiedenis van de Groepen Geleide Wapens. Helaas was door gemis van personeel en/of vrijwilligers de verzameling de laatste jaren niet meer toonbaar. 
De voormalige traditie kamer is nu ondergebracht binnen de HCGLVD, de objecten zijn opgepoetst en de meeste worden geëxposeerd op de nieuwe locatie zoals hieronder beschreven
 
HET ONTSTAAN VAN DE HISTORISCHE COLLECTIE GRONDGEBONDENLUCHTVERDEDIGING (HCGLVD)
 
Vanaf het moment dat de beslissing werd genomen om de HVLUA te verplaatsen naar Luchtmachtbasis De Peel dateert ook het idee om de HVLUA en de Traditiekamer GGW te integreren in een nieuwe expositie.
Na een aantal voorbereidende besprekingen werd door de beide eenheidscommandanten de beslissing genomen dit voornemen te realiseren.
Daartoe werden een drietal loodsen en het daaromheen liggende terrein hiervoor beschikbaar gesteld.
Op 26 maart 2008 werd de stichting HCGLVD opgericht.
Begin 2008 is een ploeg vrijwilligers van beide krijgsmachtdelen begonnen aan de inrichting van de expositie. Achtereenvolgens werd loods 001 (werk- en opslagruimte en kantoren) , loods 002 (expositie 1e deel)  en loods 003 (expositie 2e deel) en het buitenterrein ingericht.
Sedert september 2009 is de HCGLVD voor het publiek toegankelijk.
 
HOOFDDOELSTELLING VAN DE HCGLVD
 
Het tonen van de geschiedenis van de Grondgebondenluchtverdediging in de vorm van een tijdslijn vanaf de oprichting in 1917 tot heden.
 
AFGELEIDE DOELSTELLINGEN
 
Door middel van geëxposeerd materieel, foto's en documentatie de traditie van het Korps Luchtdoelartillerie en de Groep Geleide Wapens(GGW) levend houden.
 
Jongeren stimuleren met betrekking tot belangstelling voor de krijgsmacht in het algemeen, het Korps Luchtdoelartillerie en de Groep Geleide wapens in het bijzonder. Deze jonge tak van de krijgsmacht te leren waarderen en te steunen.
 
 
 
   
© EMBEESOFT 2019 Joomla versie 3.10.9