Korpskalender 1883-1939

1883
11 nov Geboorte van Abraham Johannes Maas, de grondlegger van de Nederlandse luchtdoelartillerie, in het Zeeuwse Vrouwenpolder.
 

 

1913
20 mrt Eerste melding tot opzet luchtdoelartillerie: Minister Colijn meldt goede resultaten met mitrailleurs op luchtdoelaffuit.
 

 

1916
01 feb De kustwacht van Ameland schiet een Duitse Zeppelin neer.
 

 

1917
01 mrt Oprichting Luchtafweer Motor Batterij (LAMB)

Oprichting Lucht Afweer Afdeling (LAA) vanuit het 2e Regiment Vestingartillerie, gelegerd in:
- Fort Penningsveer
- Oranje Nassau-kazerne in Amsterdam 1917 - 1918
- Fort Vijfhuizen 1918 - 1921
- Fort Penningsveer 1919 - 1921

Geschut opgesteld bij:
- Hembrug
- Sloten
- Ouderkerk
- Muiden
- Amsterdam

 

 

1918
10 mrt Eerste schietoefeningen op luchtdoelen door de Luchtafweermotorbatterij vanaf de boulevard in Scheveningen.
 
01 mei Een detachment van de Lucht Afweer Motor Batterij (LAMB), sterkte ??n stuk plus bediening en een zoeklicht, wordt in Cadzand geplaatst ter bestrijding van neutralitieit schendende Duitse en Engelse vliegtuigen.
 

 

1921
09 mrt Oprichting Vrijwillig Landstormkorps Luchtwachtdienst (VVL).
 

 

1922
26 mei Opheffing van de Lucht Afweer Motor Batterij (LAMB), was inmiddels hernoemd Motorluchtafweerbatterij.
 
01 sep Omvorming van Luchtafweermotorbatterij tot het Korps Luchtdoelartillerie in de Hojelkazerne te Utrecht.

Lkol J.C.A Jansen benoemd tot Korpscommandant van het Korps Luchtdoelartillerie

 

 

1924
01 okt Majoor H.K. Koster benoemd tot Korpscommandant van het Korps Luchtdoelartillerie.
 

 

1930
01 nov Lkol J.G Tinbergen benoemd tot Korpscommandant van het Korps Luchtdoelartillerie.
 

 

1932
01 okt Lkol J. de Iongh benoemd to Korpscommandant van het Korps Luchtdoelartillerie.
 

 

1933
01 feb Opheffing van de "Luchtdoelcommissie" en oprichting van de Compagnie Luchtdoelartillerie (KNIL) in Nederlandsch-Indië.
 
12 mei Oprichting van de "Studievereeniging voor den Luchtbeschermingsdienst" die vanaf 1936 "Nederlandsche Vereeniging voor Luchtbescherming" gaat heten.
 
01 jun De Compagnie Luchtdoelartillerie gaat op in het op deze datum opgerichte Korps Kust- en Luchtdoelartillerie in Nederlandsch-Indië.
 
19 okt Eerste grootschalige oefening van de Luchtbeschermingsdienst te Winterswijk.
 

 

1936
15 mrt Oprichting zelfstandig Korps Luchtdoelartillerie in Nederlandsch-Indië onder majoor E.T. Koppen.
 
18 mei Instelling van de "Inspectie voor bescherming van de burgerbevolking tegen luchtaanvallen" bij het Departement van Binnenlandse Zaken.
 
11 nov Kol J.M. Ridder van Rappard benoemd tot Korpscommandant van het Korps Luchtdoelartillerie.
 

 

1938
20 jun Het Korps Luchtdoelartillerie wordt omgezet in een brigade met twee regimenten: 1 Regiment in Hojelkazerne te Utrecht en 1 Regiment in Oranje-Nassaukazerne te Amsterdam.
 
01 nov De luchtverdediging komt onder eenhoofdige leiding. Oprichting van het Commando Luchtverdediging. Eerste commandant generaal-majoor P.W. Best. Het Commando beschikt over 48 inzetbare luchtdoelkanonnen.
 

 

1939
01 jan Het Korps Luchtdoelartillerie op Java gereorganiseerd tot drie bataljons lua:
- I Bataljon in Batavia
- II Bataljon in Soerabaja
- III Bataljon in Bandoeng

 
15 feb Oprichting Vrijwillig Landstormkorps Luchtafweerdienst, uitgerust met 2cm Oerlikon.
 
17 feb Lkol A.J. Maas te Zeist overleden.
01 apr Vrijwillig Landstorm Korps Luchtwachtdienst wordt gemobiliseerd.
 
01 mrt Oprichting Vrijwillig Landstormkorps Luchtafweerdienst. Eerste commandant is majoor der Infanterie A. den Hartog.
 
29 mrt Oprichting lokaal korps Vrijwillig Landstormkorps Luchtafweerdienst in Delft.
 
01 mei Inzetbare luchtdoelkanonnen: 131.
 
26 jul Oprichting van het lokaal korps Vrijwillig Landstormkorps Luchtafweerdienst Zaanstreek.
 
05 sep Oprichting lokaal korps Vrijwillig Landstormkorps Luchtafweerdienst in Den Haag.

Door Nederlandse luchtdoelartillerie wordt in de omgeving van Batenburg het vuur geopend op een vliegtuig met daarin de Commandant Veldleger.

 
26 sep Nederlandse Fokker C-5, nummer 614, moet in Limburg een noodlanding maken na door luchtdoelartillerie getroffen te zijn.
 
01 nov Het Commando Luchtverdediging beschikt over 235 inzetbare luchtdoelkanonnen.
 
31 dec Oprichting van de 18 Batterij Luchtdoelartillerie vanuit het Depot Luchtdoelartillerie te Alkmaar.
 

Terug naar de korpskalender: Klik hier . . . 

   
© EMBEESOFT 2019 Joomla versie 3.10.9