GESCHIEDENIS VAN DE 
GRONDGEBONDENLUCHTVERDEDIGING
 
De grondgebondenluchtverdediging in vogelvlucht
In 1915 kreeg de toenmalige eerste luitenant A.J. Maas van de VESTINGARTILLERIE, gelegerd in Ooltgensplaat op Goeree Overflakkee, de opdracht om te onderzoeken op welke manier met vuurmonden en mitrailleurs op luchtdoelen gevuurd kon worden. Vuurmonden (kanonnen), die in die eerste jaren als luchtdoelkanonnen zouden kunnen worden gebruikt, waren veldartillerie vuurmonden. Om daarmee in de lucht te kunnen schieten moest het achterste deel daarvan worden ingegraven om de schietbuis genoeg elevatie te kunnen geven en middels een frame met aan de achterzijde de wielen was men in staat het kanon in de breedterichting te laten draaien.
 
Ingegraven artillerievuurmond tegen luchtdoelen
 
Effectief vuren was vrijwel onmogelijk. Maar na allerlei experimenten en aankoop van materieel werd op 1 maart 1917 de eerste eenheid van de LUCHTDOELARTILLERIE (LUA) geformeerd.
 
Op 26 mei 1922 werd het KORPS LUCHTDOELARTILLERIE opgericht. De opleidingen vonden plaats in de Hojelkazerne te Utrecht. Deze kazerne werd in 1990 afgebroken, de deuren van het hoofdgebouw bevinden in de ontvangstruimte van de HISTORISCHE COLLECTIE GRONDGEBONDENLUCHTVERDEDIGING (HCGLVD) en vormen de toegang tot de expositie, de gevelornamenten zijn in wanden van de ontvangstruimte ingemetseld.
Deuren Hojelkazerne  
 
 
Lua-embleem in de vloer bij ingang Hojelkazerne
 
Van 1922 – 1940 zijn er vele soorten vuurmonden en mitrailleurs gebruikt. Toen in 1940 Nederland werd aangevallen, beschikte de LUA over een groot assortiment bewapening aan mitrailleurs en kanonnen (2; 4; 6; 7,5 en 10 cm). De 10 cm kanonnen stonden in vaste opstellingen te Den Helder.
 
In de meidagen van 1940 zijn door de luchtdoelartillerie 316 vliegtuigen neergeschoten. Een prestatie die enorme consequenties heeft gehad voor het verdere verloop van de Tweede Wereldoorlog.
In 1950 zijn een zestal regimenten opgericht die de plaatsnamen ontvingen die op traditionele gronden onverbrekelijk aan de LUCHTDOELARTILLERIE zijn verbonden, te weten RHENEN - HOEK VAN HOLLAND – WAALHAVEN – YPENBURG - BETUWE en KORNWERDERZAND. 
 
 

 

 

 
In de 50-er jaren van de vorige eeuw werd de beslissing genomen de grondgebondenluchtverdediging uit te breiden met een geleide wapencomponent. Deze werd ingedeeld bij de Koninklijke Luchtmacht. Als wapensystemen werden NIKE en HAWK ingevoerd. De geleide wapens werden in Duitsland gestationeerd. In de 90-er jaren werden de groepen geleide wapens teruggehaald naar Nederland en gehuisvest op luchtmachtbasis De Peel. Het wapensysteem NIKE werd vervangen door de PATRIOT en het wapensysteem HAWK werd uitgefaseerd. 
 
De LUCHTDOELARTILLERIE en de Groep GELEIDEWAPENS zijn samengevoegd en vormen nu het DEFENSIE GRONDGEBONDENLUCHTVERDEDIGINGSCOMMANDO.
De opleidingen vinden plaats op de voormalige Luchtmachtbasis de Peel nu Generaal Bestkazerne genaamd, praktische schietoefeningen worden op diverse plaatsen in het buitenland uitgevoerd.
 
De HCGLVD
De HISTORISCHE COLLECTIE GRONDGEBONDENLUCHTVERDEDIGING is ontstaan door samenvoeging van de Historische Verzameling Luchtdoelartilleriematerieel (de HVLUA was tot maart 2008 een Dependance van het Nederlands Artillerie Museum, NAM) en de traditiekamer van de Groep Geleide Wapens van de Koninklijke Luchtmacht.
Sedert 1 september 2009 is de collectie toegankelijk voor het publiek.
 
 
 
   
© EMBEESOFT 2019 Joomla versie 3.10.9