GROEP TECHNIEK EN MATERIEEL GELEIDE WAPENS

 

Link   naar foto's GTMGW

De Groep Techniek en Materieel Geleide Wapens (GTMGW) werd op 1 februari 1964 opgericht te te Handorf onder commando van Luitenant-kolonel Boom. Vanaf april 1964 nam GTMGW haar intrek in het kampement te Hesepe.

 

De onder het Mutual Defense Aid Program (MDAP) door de VS geleverde materieel voor 1 en 2GGW bevatte maar één Direct Support Unit (DSU). De DSU bestond uit werkcentra en voorraden voor de logistieke ondersteuning van de NIKE-squadrons. Omdat er maar één DSU beschikbaar was, moest die haar dienstverlening vanuit Handorf (het hoofdkwartier van 1GGW) verdelen over de beide NIKE-groepen. Handorf kampte met ruimtegebrek dus werd er uitgezien naar een nieuwe locatie. Die werd gevonden in Hesepe.

 

Toen vanaf 1964 de HAWK-groepen in Duitsland gestationeerd werden moest ook voor hen de logistieke ondersteuning worden gerealiseerd. Iedere HAWK-groep beschikte over een eigen DSU maar geen depots. De GTMGW kon hierin, mede door haar centrale ligging tussen de GGWs, een rol in spelen.

 

De GTMGW ontwikkelde zich tot het centrale depot voor geleide-wapens materieel en hier werd een groot deel van het hoger onderhoud en modificaties aan beide wapensystemen uitgevoerd. Ook onderhoud aan algemeen technisch materieel zoals generatoren werd door de GTMGW uitgevoerd. Bij de hoge paraatheid die de wapensystemen opgedragen hadden gekregen vanuit de NAVO, hoorde een rappe logistieke ondersteuning. Daartoe was o.a. permanent een helikopter van de Groep Lichte Vliegtuigen gestationeerd op Hesepe om zo prio-aanvragen onverwijld te kunnen bezorgen bij non-ops eenheden.

 

In 1975 werden 1 en 2GGW samengevoegd tot 12GGW. Onderdeel van deze reorganisatie was het opheffen van de GTMGW en het integreren van de DSU in logistieke dienst van 12GGW. Op 14 mei 1975 werd de GTMGW opgeheven.

 

Commandanten GTMGW

Rang Naam van tot
Lt-kol W. Boom 8 juni 1964 15 aug 1968
Lt-kol H. Evertse 15 aug 1968 6 aug 1971
Lt-kol J.A. Gisolf  6 aug 1971 19 apr 1974
Lt-kol L.R.R. Polman 19 apr 1974 14 mei 1975

Link   naar foto's GTMGW


Geraadpleegde bronnen:

  • R. Nederlof: Blazing Skies (2002), Sectie Luchtmachthistorie/Sdu,  ISBN 90 12 09678 2
  • Q. van der Vegt: Take-off (2013), Nederlands Instituut voor Militaire Historie/Boom, ISBN 9789461055705
  • E. van Loo, S. Maaskant, D. Starink en Q. van der Vegt: Verenigd op de grond, daadkrachtig in de lucht (2017), Nederlands Instituut voor Militaire Historie/Boom, ISBN 9789089537027
   
© EMBEESOFT 2019 Joomla versie 3.10.9