Fotoalbums van de grondgebondenluchtverdediging

Welkom op het informatiezoeksysteem van de grondgebondenluchtverdediging

01-1913 Zoeklicht_tilburgsecourant.jpg Thumbnails01a-Zoeklicht opstellingen Thumbnails01a-Zoeklicht opstellingen Thumbnails01a-Zoeklicht opstellingen Thumbnails01a-Zoeklicht opstellingen

1913 Zoeklicht

Geschiedenis

De luchtdoelartillerie was voor een effectieve inzet o.a. afhankelijk van luistertoestellen en zoeklichten.
Bij duisternis waren de kanonnen in sterke mate afhankelijk van de zoeklichten van de Genie. Tot begin jaren dertig beschikte dit wapen voor het opsporen van vliegtuigen bij duisternis nog over zoeklichten tegen luchtdoelen met een spiegelmiddellijn variërend van 90 tot 150cm. De kleinere zoeklichten waren hiervoor eigenlijk niet geschikt. Daarom werd een uitbreiding in gang gezet om te komen tot 233 zoeklichten van de meest moderne variant van 150cm. Deze waren voorzien van 3 assen, hoogintensieflampen van 200 ampère en een zogenaamde snelontsteking, zodat ze niet eerst hoefden te worden opgewarmd. Het bereik was ongeveer 7 kilometer.

Bron afbeelding: Tilburgsecourant
Bron tekst: HCGLVD/Boek 'Verenigd op de grond-daadkrachtig in de lucht, pag 79'.

History
The antiaircraft artillery was dependent on listening devices and searchlights for effective deployment. In darkness, the guns relied heavily on the Genie's searchlights. Until the early 1930s, this weapon for detecting aircraft in darkness still had searchlights against air targets with a mirror diameter ranging from 90 to 150 cm. The smaller searchlights were actually not suitable for this. That is why an expansion was started to arrive at 233 searchlights of the most modern 150cm variant. These were equipped with 3 axles, high-intensity lamps of 200 amps and a so-called quick ignition, so that they did not have to be warmed up first. The range was approximately 7 kilometers.

Image source: Tilburgsecourant
Source text: HCGLVD/Book 'United on the ground-decisive in the air, page 79'.