Fotoalbums van de grondgebondenluchtverdediging

Welkom op het informatiezoeksysteem van de grondgebondenluchtverdediging

Home / Luchtdoelartillerie (KL/LuA) / Krantenartikelen mbt Lua 1

Dit album bevat een verzameling krantenberichten van 1934 t/m 2008, lua gerelateerd, voornamelijk uit de Leeuwarder Courant. Veel artikelen laten , per periode, de tijdgeest zien die in ons land heerste m.b.t. de activiteiten die in het leger en specifiek bij de luchtdoelartillerie plaatsvonden en de discussies die dat bestuurlijk opleverde. ===== Met het klikken op het startplaatje krijgt men een overzicht van de onderwerpen in dat jaar.